Öne Çıkan İçerikler

10
Fütüvvet ( isim )

Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı

ANLAMI
Hulus ( isim )

Gönül temizliği

ANLAMI
Afallatmak ( )

-i Şaşkınlığa düşürerek sersemleştirmek

ANLAMI
Arkalamak ( )

-i Arkasına almak, yüklenmek

ANLAMI
Pofurdatma ( isim )

Pofurdatmak işi

ANLAMI
Monoray ( isim )

Tek bir raydan oluşan demir yolu

ANLAMI
Sırımak ( )

-i Yorgan, şilte vb.ni iri ve aralıklı dikmek

ANLAMI
Öpülmek ( nsz )

Öpme işine konu olmak "Kaynana eli öper gibi adam öpülmez." - B. Felek

ANLAMI
Maskarata ( isim )

Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle ayrılan burun bölümü

ANLAMI
Avantür ( isim )

Macera

ANLAMI